Nem egy kapkodós fajta

Két székely veti a búzát a szántóföldön. Megállnak ebédelni, és hogy ne unatkozzanak barkochbázni kezdenek.
- Tárgy?
- Nem!
- Személy?
- Nem!
- Fogalom?
- Nem!
Elfogy az ebéd, szántanak tovább. Pár hónap múlva eljön az aratás ideje, ebédidő, újra leülnek együtt enni.
- Te komám, rákérdezhetek?
- Na!
- Elektromágneses térerősség vektor!
- Honnan tudtad?
- Vót időm gondolkodni...
Értékeld a viccet: Eddigi értékelés:
3.74

Nem lett volna szabad hinni neki

Egy székely bácsi ül a padon és ellette fekszik egy kutya. Odamegy hozzá egy turista.
- Bátyám, harap a kutyája?
- Nem harap az.
Erre a turista meg akarja simogatni a kutyát, de az mégis jól megharapja.
- Jaj! Azt mondta, nem harap a kutyája!
- Az enyém nem is, de ez a sógorom kutyája.
Értékeld a viccet: Eddigi értékelés:
3.88

Ez csúnyán mellé ment

Egy székely ember meg a fia marhát vág. Azt mondja a székely ember:
- Gyere Áron, fogd le a bika szarvát!
Az öreg odavág fejszével, de a bika csak ficánkol tovább.Megint odavág neki...
Erre megszólal a gyerek:
- Édesapám, ha még egyszer így fejbe vág, hát Isten bizony eleresztem a bika szarvát!
Értékeld a viccet: Eddigi értékelés:
3.47

Nem egy beszédes fajta

Két székely utazik a szekéren, beszélgetni kezdenek.
- Van kendnek fia?
20 percre rá:
- Van.
Kicsit később:
- Bajusza van-é?
- Van.
Egyszer csak egy teherautó nekimegy a szekérnek, felborítja, a két székely kórházba kerül. Ott fekszenek egymás mellett a kórteremben, erre megszólal az egyik:
- Oszt pödri?
Értékeld a viccet: Eddigi értékelés:
3.95

Félelem

Az öreg székely kivándorlási kérelemmel fordul az útlevél osztályhoz.
A tisztviselő megkérdi tőle, hogy mivel indokolja szándékát?
- Nézze, fiatal koromban tiltották a homoszexualitást.
Most nem szólnak érte. Én nem akarom megvárni, amíg kötelező lesz!
Értékeld a viccet: Eddigi értékelés:
4.34

Ebből baj lesz...

A székely és a fia elmennek az állatvásárra bikát venni. A fiú látja, hogy az apja a bikák tojásait fogdossa. Gondolja megkérdezi tőle:
- Mit csinál ídősapám, miért emelgeti a bikák tojásait?
- Tudod, fiam, akkor jó a bika, ha spannolnak a tojásai, ha feszes a zacskója.
Másnap az öreg kint dolgozik a szántón. Egyszer csak a fiú lélekszakadva rohan feléje, és már messziről kiabálja:
- Ídősapám, jöjjön gyorsan, anyám megveszi a postást!
Értékeld a viccet: Eddigi értékelés:
4.14

Nem egy kapkodos népség

Az öreg székely arra tanította a fiát, hogy minden nagyobb munka előtt rá kell gyújtani egy cigarettára. Egy nap így szól a fiú:
- Idesapám, gyújtsunk mán rá!
Csodálkozik az öreg Áron: ugyan mi ütött ebbe a gyerekbe, hogy ilyen szorgalmas lett hirtelen.
Leülnek, nagy türelemmel, sodornak egy egy cigarettát, majd rágyújtanak.
Nagy élvezettel elszívják a cigit, majd megszólal az öreg Áron.
- No asztán mond csak, mi lenne az a nagy munka?
- Hááát idesanyám beleesett a kútba, talán nem lenne rossz cselekedet ha kihúznánk.
Értékeld a viccet: Eddigi értékelés:
3.85

Megszivatta az öreg

Egy román fickó stoppol az útszélen. Megáll neki az öreg székely a szekérrel.
- Bátyám, messze van Kolozsvár? - kérdezi a román.
- Nincs az olyan messze.
- Felszállhatok?
- Persze, üljön csak fel!
Mennek vagy 3 órát, a román már kezd nagyon ideges lenni:
- Mondja messze van még Kolozsvár?
- Há' most má azé elég messze.
Értékeld a viccet: Eddigi értékelés:
4.43

Még jó, hogy van kire fogni

Székelyek kártyáznak, egyszer csak bűz árassza el a szobát.
Megszólal az egyikük:
- Milyen büdös van.- és kártyáznak tovább.
10 perc múlva szól a második:
- Biztos a kutya volt.- és kártyáznak tovább.
Negyed óra múlva mondja a harmadik:
- De hisz a kutya nincs is itt bent.- és kártyáznak tovább.
20 perc múlva megszólal a negyedik:
- Majd bejön...
Értékeld a viccet: Eddigi értékelés:
3.13

Szomorkodnak...

- Mondja bácsika, miért ilyen soványak ezek a tehenek ezen a dús füvű legelőn? - kérdezi az állatokat legeltető székelytől az arra járó turista.
- Hát bizony fiam, komoly oka van annak - feleli az öreg.
- Mi lenne az?
- Tudja, amióta eladtam mellőlük a bikát, csak nefelejcset esznek.
Értékeld a viccet: Eddigi értékelés:
2.96

A nap vicce

 • A cigány nyer egy egy hetes utat Londonba. Mivel nem tud egy szót sem angolul, tanácsot kér a barátjától.
  - Há beszéjjé lassan oszt maj' megértik! - javasolja a barátja.
  Londonban a cigány bemegy egy gyorsbüfébe:
  - Há ké-rek egy per-kel-tet nok-ked-li-val! - tagolja a pincérnek.
  - Há de csak ri-zsa van! - tagolja vissza a pincér.
  Megörül a cigány:
  - Há te is ci-gány vagy?
  - Há per-sze!
  - Há ak-kor mi-ért be-szé-lünk an-go-lul?